Vergoedingen en tarieven

De overheid bepaalt ieder jaar opnieuw de tarieven van bewindvoering, mentorschap en curatele. Alle bewindvoerders mogen dezelfde tarieven in rekening brengen. Die taan in de regeling beloning curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren.

Het gaat te ver en komt de duidelijkheid niet ten goede om de verschillende tarieven alle beloningen te benomen. Om die reden beperken we ons tot het benoemen van de meest voorkomende tarieven.

Tijdens een intake gesprek wordt besproken welk tarief er gehanteerd zal worden.

 

EENMALIG TARIEF

Instaptarief:

Bewindvoering alleenstaande               €     676,39 (incl.21% BTW)

Bewindvoering samenwonenden          €     810,70 (incl.21% BTW

Uitstaptarief (bewind en curatele):

Eenmalig uitstaptarief alleenstaande    €    254,10 (incl.21% BTW)

Eenmalig uitstaptarief samenwonenden €  304,92 (incl.21% BTW)

 

MAANDTARIEF

Bewindvoering alleenstaande:

Bewindvoering basistarief                          €   119.69 (incl.21% BTW)

Bewindvoering bij schulden                       €   154.88 (incl.21% BTW)

 Bewindvoering tweepersoonshuishouden:

Bewindvoering basistarief                            €   143,58 (incl.21% BTW)

Met schulden bij één persoon                      €   164,66 (incl.21% BTW)

Met schulden bij beide personen                €   185.73 (incl.21% BTW)

 

 

AFWIJKENDE TARIEVEN

Uurtarief                                                        €     84,46 (incl.21% BTW)

Verhuizing/ontruiming/verkoop               €  422,29 (incl.21% BTW)

WordPress theme: Kippis 1.15