Over ons

Wat kunt u van ons verwachten?

Een bewindvoerder die beschermingsbewind uitoefent, heeft als hoofdtaak het beheren en beschermen van het vermogen van de klant. Hij moet er dus voor zorgen dat het vermogen dat door de kantonrechter onder bewind is gesteld in stand blijft en goed wordt beheerd. Jaarlijks legt de bewindvoerder hierover verantwoording af aan de kantonrechter. Hierbij geeft hij per klant het totaalbedrag aan van:

 • Het ontvangen inkomen
 • Het totaalbedrag van de vaste lasten
 • Een overzicht van de betaalde schulden (indien van toepassing)
 • Een overzicht van de nog te betalen schulden (indien van toepassing)
 • Het saldotegoed van het begin en het eind van de periode waarover verantwoording moet worden afgelegd.

De bewindvoerder voert gedurende het jaar de administratie over het vermogen dat onder zijn bewind is gesteld. Daarbij verzorgt hij de volgende zaken:

 • Hulp bij het op orde brengen van het inkomen (begeleiding/aanvraag ww of bijstandsuitkering (PW)
 • De belastingaangifte
 • Het aanvragen van huurtoeslag/zorgtoeslag
 • Het aanvragen van (bijzondere) bijstand
 • Het aanvragen van eventuele kwijtscheldingen voor de lokale belastingen
 • Het afsluiten van verzekeringen
 • De contacten met diverse instellingen
 • De doorbetaling van de vaste lasten
 • De behandeling/doorzending van de post

Wat een bewindvoerder doet bij een onderbewindstelling, maar ook bij inkomensbeheer zijn dus alleen financiële handelingen. Bij een onderbewindstelling bepaalt de kantonrechter welk deel van het vermogen onder bewind wordt gesteld.

Wanneer iemand kiest voor inkomensbeheer, kan de cliënt zelf met de bewindvoerder afspreken welke zaken hem uit handen worden genomen, hiervoor wordt een overeenkomst ondertekend.

WordPress theme: Kippis 1.15