Vergoedingen en tarieven

Voor 2015 heeft de minister een tariefstructuur vastgesteld.

Deze tariefstructuur voorziet in meerdere mogelijkheden voor tariefstelling die afhankelijk is van de aard van de bewindvoering (met of zonder schulden) en in samenstelling van het huishouden (een- of meerpersoons).

Het gaat te ver en komt de duidelijkheid niet ten goede om de verschillende tarieven hier allemaal te benomen. Om die reden beperken we ons tot het benomen van de meest voorkomende tarieven.

 

Tijdens een intake gesprek wordt besproken welk tarief er gehanteerd zal worden.

 

MAANDTARIEF

 

Bewindvoering zonder schulden:

Voor een alleenstaande                          €   111,42 (incl.21% BTW)

Voor samenwonenden                            €   133,71 (incl.21% BTW)

 

Bewindvoering met schulden:

Voor een alleenstaande                          €   144,19 (incl.21% BTW)

Voor samenwonenden                            €   173,03 (incl.21% BTW)

 

Curatele alleenstaande:

Ondercuratelestelling zonder schulden  €   200,56 (incl.21% BTW)

Ondercuratelestelling met schulden       €   230,05 (incl.21% BTW)

 

EENMALIG TARIEF

 

Instaptarief:

Bewindvoering alleenstaande               €     629,20 (incl.21% BTW)

Bewindvoering samenwonenden          €     755,04 (incl.21% BTW)

Curatele alleenstaande                         €  1.132,56 (incl.21% BTW)

 

Uitstaptarief (bewind en curatele):

Eenmalig uitstaptarief alleenstaande    €    629,20 (incl.21% BTW)

Eenmalig uitstaptarief samenwonenden €  755,04 (incl.21% BTW)

 

AFWIJKENDE TARIEVEN

Uurtarief                                                 €     78,65 (incl.21% BTW)

Verhuizing/ontruiming/verkoop               €  393.25 (incl.21% BTW)

WordPress theme: Kippis 1.15